Anna Lannér Swensson, ny artikel om WWW i Mellanrummet

Anna Lannér Swensson har nyligen fått publicerat en artikel om samspelsbehandlingsmetoden Watch Wait and Wonder i tidsskriften Mellanrummet.

Den kanadensiska behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder (WW&W) är utar- betad och beforskad på Hincks Institute, Toronto, Kanada av Elisabeth Muir, Mirek Lojka- sen och Nancy Cohen (Muir et al., 1999) och vänder sig till familjer med samspelsproblem där barnen är i åldern 4 månader–9 år. Metoden beskrivs som en barnledd psykoterapi. 

 

Artikeln finns tillgänglig i Mellanrummet