Neurofeedback

Neurofeedbackbehandling , fysisk träning för hjärnan

 Vi använder Neurofeedback som ett komplement i psykoterapeutisk behandling och som enskild behandling.

Neurofeedbackbehandlingens mål är att ge dig ökad förmåga att finna vila och återhämtning och minska dina spänningstillstånd, minska din ångest och förbättrar din koncentration och uppmärksamhet.

Neurofeedbackträning ger dig direkt återkoppling av din hjärnas elektriska aktivitet. Du kan ändra din elektriska rytm i hjärnan och genom att få återkoppling på din hjärnaktivitet kan du göra så att vissa (önskvärda) frekvenser ökar och andra (mindre önskvärda) frekvenser minskar. Hjärnans självreglerande förmåga tränas.

I behandlingsmetoden neurofeedbackregistreras din elektriska hjärnaktivitet genom att sensorer placeras på ditt huvud, signalerna läses av och visas på en skärm som omedelbart ger dig feedback/återkoppling via hörsel, känsel och synen. Vilka hjärnvågor som upplevs som önskvärda är olika från person till person. När du känner dig pigg, glad, fokuserad, avslappnad, lugn och trygg har du hög frekvens av önskvärda hjärnvågor.

När du tränar hjärnan med neurofeedback belönar du själv din hjärna när den uppvisar hjärnvågsmönster som är lugna, balanserade och stabila. Övning ger färdighet!Ju mer du tränar desto bättre blir du på att reglera och lugna dig själv när du känner hög anspänning och oro och när du känner dig ofokuserad, rädd och otrygg.

Metoden har framgångsrikt använts vid behandling av uppmärksamhetsstörningar, missbruk och ångeststörningar ex ADHD och posttraumatisk stresstörning, vid utmattningssyndrom samt tillstånd som migrän och sömnstörning. Om du lider av ett svårreglerat tillstånd ex varit utsatt för traumatiska upplevelser kan ditt trauma övergående aktiveras i samband med behandlingen, all uppkommen oro/ångest tas om hand i terapin genom samtal och avslappningsövningar.

Det krävs oftast mellan 10 och 20 behandlingar för att åstadkomma en varaktig positiv förändring.

Metoden kan också användas för ökat välmående och fungerande, för att komma i god psykisk balans. Neurofeedbackträning kan även användas för att höja din prestation i yrkeslivet, studier, idrott, ledarskapsutveckling och konstnärligt utövande.

Neurofeedbackbehandling, patient info.2-3

Dra i bromsen i tid, paket erbjudande.