Med SundsPsykologerna i 10 år.

Vi som kallar oss sundspsykologerna är Anna-Karin Lindgren och Anna Lannér Swensson, vi är båda legitimerade psykologer. En mer detaljerad presentation finner du under fliken kontakt.
Efter många år med anställningar inom vården, kommunen och skolan var vi intresserade av att starta en egen privatmottagning. Hösten 2012 började vi letade efter en lämplig lokal för att starta privat psykologverksamhet och fann den på Trädgårdsgatan 9. Mottagningen började ta form. Vi var fortfarande deltidsanställda inom Region Skåne. Vår plan för mottagningsarbetet var att erbjuda terapibehandling för vuxna och erbjuda barn-familjer samspelsbehandling.

Vi hade även fått förfrågningar om att utbilda kolleger i watch, wait & wonder metoden, en samspelsmetod, som vi arbetat med under många år. Vi etablerade tidigt samarbete med SOS-international, Brolin Westrell och senare även Euroaccidant, iCAS, Folksam samt kris- och traumacenter och erbjuder deras försäkringskunder behandling med kort väntetid.

2013 startade vi vår första specialistkurs Tillämpning av samspelsbehandling med utgångspunkt i WWW-metoden, fram till dagens datum har vi erbjudit och genomfört 15 specialistutbildningar för leg psykologer.

2014 i mars tecknade Anna vårdavtal med Region Skåne och samma år avslutade vi båda våra anställningar inom Region Skåne. Sundspsykologernas mottagning flyttade till Drottninggatan 62, våning 5. Vi gick andra etappen i EMDR utbildningen. Anna-Karin startar sin utbildning inom IPT. Parallellt med mottagningsarbetet arbetade hon med konsultverksamhet inom skola-och utbildning fram till 2016. Anna-Karin arbetade främst med utredning- och bedömningsarbete och handledning till personal inom förskola, grundskola och gymnasium.

2015 flyttade vi till våning 3, samma adress. Verksamheten expanderade och vi behövde större lokaler.

2016 slutförde Anna-Karin sin IPT-utbildning och tecknade vårdavtal med Region Skåne. Anna utbildade sig i klinisk hypnos. Mottagningsverksamheten fortsatte med utökat utbud av terapier, kurser, föreläsningar och handledning.

2017 genomförde Anna-Karin två specialistkurser i Unified Protocol

2018 tecknade Anna-Karin vårdavtal med Region Skåne för PDT.
I behandlingsarbetet mötte vi många personer med tidiga anknytningsskador, ett traumatiskt tillstånd som försvårade möjligheten för traditionell bearbetande behandling. Traumatiserade personer behöver ofta först arbeta med reglerande behandling vilket Neurofeedback, hypnosövningar och mental träning kan erbjuda. 2018 gick vi första kursen i NF-behandling som ges i Sverige. Utrustning för behandlingen införskaffas och vi erbjuder även NF-behandling.

2019 går vi fördjupningskursen i Neurofeedback behandling. Vi och våra klienter är eniga om att behandlingen är hjälpsam vid framförallt stress, utmattning och svårare anknytningsskador. Samma år är vi medförfattare till boken Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning, redaktör Anna Gerge. Samma år revideras Rikshandboken för BVC och kapitlet Föräldra-barn samspel 0-2 år omarbetas.

2021 säger Anna-Karin upp sitt avtal med Region Skåne och parallellt med mottagningsarbetet börjar hon arbeta som skolpsykolog på deltid. Emma Fager, leg psykoterapeut, börjar arbeta på mottagningen, ett välkommet tillskott.

2022 flyttar vi åter inom samma fastighet till våningsplan 4.

2023 säger också Anna upp sitt vårdavtal med Region Skåne för att, efter 31/5 2024, enbart erbjuda psykoterapibehandling privat på mottagningen.

Mottagningsverksamheten har varit i gång i över 10 år och under åren har vi erbjudit och genomfört 15 specialistkurser. Vi har utbildat oss i IPT, klinisk hypnos, EMDR, fördjupad bedömning via Unified Protocol och neurofeedback. Handledning har erhållits enskilt och i grupp till psykoterapeuter, psykologer, socionomer, lärare och rektorer.
Vi har publicerat en artikel i Mellanrummet; Watch, Wait and wonder en barnledd psykoterapi, reviderat Rikshandboken för BVC (nätburen) Föräldra-barn samspel 0-2 år samt författat två kapitel i boken Neurofeedback som hjälp vid traumabearbetning.

Det främsta och viktigaste arbetet har varit och är psykoterapiarbetet. Vi har träffat över 600 patienter/klienter på mottagningen under dessa drygt 10 år. Många har kommit till vår mottagning för behandling efter remiss från Vårdcentralen. En del personer har sökt behandling privat och en del har kommit till behandling via sin eller företagets försäkring.

Vi har ett brett utbud av metoder att erbjuda i behandlingsarbetet; Samspelsbehandling (föräldrar och barn 0-6 år), Psykoterapi på psykodynamisk grund (PDT), IPT samt EMDR, Klinisk hypnos, neurofeedback.

Vi fortsätter att utvecklas som terapeuter och framöver väntar en kurs i DBR Deep Brain Reorienting (https://deepbrainreorienting.com dbr-sverige.se ).

Vi ser fram emot nästa 10 år.
Varmt välkomna.
Anna & Anna-Karin