Uppföljning av kurs samspelsbehandling

handledning-uppfoljning-november-2017

Handledning och uppföljning av samspelsbehandling april 2018

Handledning och uppföljningsdag i samspelsbehandling utifrån Watch, Wait & Wonder metodiken

Målgrupp
Uppföljningsdagen vänder sig till de kursdeltagare som gått Specialistkurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken.

Syfte
Under dagen fokuserar vi på handledning, metodutveckling, implementering och fördjupad
kompetens i det kliniska arbetet med bedömning och behandling utifrån behandlingsmetoden.

Upplägg
Handledning tillsammans med kolleger, avseende bedömning och behandling av familjer med  uttalade samspelsproblem. Kursdeltagarna ges utifrån sina frågeställningar en fördjupad teoretisk  och praktisk grund för samspelsbehandlingen.

Tid

Nytt tillfälle till hösten är torsdagen den 26/11 2015 09.30-15.00. Kaffe serveras från 09.00.

För nytt tillfälle 2016 vg. se ovan pdf.

Plats
SundsPsykologernas mottagning
Drotninggatan 62
252 21 Helsingborg

Ca 5-10 minuters gångväg från centralstationen, Knutpunkten. Mitt emot konserthuset

Kursansvariga
Anna Lannér Swensson leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad psykoterapihandledare. Föreläsning, workshop, handledning av Nancy Cohen samt mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden.

Kontaktuppgift 0709 571895.

Anna-Karin Lindgren leg. psykolog, specialist studerande, samt mångårig klinisk erfarenhet av  behandlingsmetoden.

Kontaktuppgift 0767 692096

Kostnad
Kostnad för uppföljningsdagen är 2 500:- exklusive moms. Kaffe och lunch ingår.

Anmälan
Anmälan lämnas på anmälningsblankett som hämtas på hemsidan www.sundspsykologerna.se

Anmälan bekräftas.
Antal kursdeltagare är begränsat för att kunna erbjuda hög kvalitet. Vi förbehåller oss rätten  att vid få anmälningar ställa in kursen. Detta meddelas till anmälda deltagare 30 dagar innan kurstillfällets startdatum.