Anna-Karin Lindgren

Anna-Karin Lindgren19-09-2013--101900

är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning. Anna-Karin är även utbildad IPT terapeut. Hon har arbetat som psykolog sedan 2000. Har arbetserfarenhet inom vuxenpsykiatri, skola samt mödra- och barnhälsovård. Anna-Karin har stor erfarenhet inom affektfokuserad korttidsterapi IPT, EMDR, samspelsbehandling och ingående kännedom om anknytningsteori, graviditets och familjepsykologi.

Anna-Karin erbjuder psykoterapi till vuxna och ungdomar, IPT, krisbearbetning, neurofeedback, EMDR behandling och konsultationer. Utför utvecklingsbedömningar till förskola- skola och sjukvård.

Kontaktuppgifter:
Telefon; 076-7692096
Om jag inte kan svara,  vänligen tala in ett meddelande eller skicka ett mail på
anna-karin@sundspsykologerna.se