Anna-Karin Lindgren

Anna-Karin Lindgren19-09-2013--101900

arbetar på Sundspsykologernas mottagning. Är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning, PDT. Anna-Karin är även utbildad IPT terapeut. Hon har arbetat som psykolog sedan 2000. Har arbetserfarenhet inom vuxenpsykiatri, skola samt mödra- och barnhälsovård. Anna-Karin har stor erfarenhet inom affektfokuserad korttidsterapi IPT, EMDR, samspelsbehandling och ingående kännedom om anknytningsteori, graviditets och familjepsykologi.

Anna-Karin erbjuder psykoterapi PDT, IPT, krisbearbetning, neurofeedback, EMDR behandling.

Erbjuder inte besök inom högkostnadsskyddet, via remiss.

Kontaktuppgifter:

AK Lindgren AB
Telefon; 076-7692096
Om jag inte kan svara, skicka ett sms eller mail på
anna-karin@sundspsykologerna.se