Föreläsningar och seminarium

Föreläsningen vänder sig till BVC-personal.

Föreläsningen syftar till att teoretiskt och praktiskt belysa det förebyggande arbetet att aktivt främja ett inkännande föräldraskap och en trygg anknytning samt att tidigt upptäcka och stödja familjer med regleringssvårigheter och samspelsproblem.

I föreläsningen varvas teori och praktik som beskriver samspelsteori och anknytningsteori och olika faktorer som påverkar kvaliteten och utvecklingen av samspelet och anknytningsprocessen; såsom temperament, regleringsförmåga, förmåga att hantera stress och förälderns mående och anpassning till föräldraskapet.

Kontakta Anna Lannér Swensson för mer information

Föreläsning om utmattningssyndrom

 Personer med stressrelaterade problem är en växande patientgrupp och vi vet att när personer får stöd och hjälp tidigt i sin sjukdomsprocess påskyndar det tillfrisknandet avsevärt. Utmattningssyndrom är svårbehandlat men relativt lätt att förebygga. Förstärkning kring omhändertagandet för denna patientgrupp en stor vinst på många plan.

Vårt föredrag belyser uppkomsten och mekanismerna bakom ett utmattningssyndrom, vad som är utmärkande för ett utmattningssyndrom (symtom), differentialdiagnostik. Vi diskuterar hur behandlare kan bedöma, bemöta, stödja och behandla denna växande patientgrupp. Alla är inte i behov av psykoterapi men alla är i behov av information, strukturerat och handfast stöd och rådgivning.

Vi vet också att många som drabbas av utmattningssyndrom arbetar i människovårdande yrken – ett psykiskt påfrestande arbete. Föredraget kan sannolikt förebygga stressrelaterade problem hos såväl personal och medarbetare som patienter.

Föredraget tar ca 45–60 minuter och kan anpassas till olika verksamheter.

För mer information kontakta Anna Lannér Swensson.