Kort om DBR, Deep Brain Orienting, en traumapsykoterapi.

Metoden syftar till att personen får tillgång till och bearbetar traumatiska upplevelser.
Det sker genom att kroppens svar på ett hot eller en störande upplevelse spåras och processas på ett sätt som blir uthärdligt för personen. Det som en gång påverkat mellanhjärnan när den uppmärksammat något potentiellt överväldigande kan på så
sätt läkas med hjälp av DBR.

DBR har utvecklats av den skotske psykiatern Dr. Frank Corrigan som en metod för
att bearbeta svåra upplevelser när till exempel EMDR och annan traumabehandling
inte räcker för att hjälpa personen att komma över sin traumatisering. Metoden
fokuserar på musklerna i axlar, nacke, huvud och ansikte hos personen samtidigt
som de minns en traumatisk händelse.

I DBR letar vi efter startpunkten för personens varseblivning och anspänning i
samband med en överväldigande upplevelse. Vid komplex PTSD och
anknytningstrauman har uppmärksamheten i form av en orienteringsanspänning ofta
följts av att kroppen har svarat med chock. Genom att bearbeta stressreaktionen på
mellanhjärnenivå, riktar terapin in sig på grundorsaken till den kvarvarande
anspänningen.
DBR erbjuder en neuroaffektivt uppdaterad teori och en väl strukturerad
psykoterapimetod. Den gör det möjligt för erfarna terapeuter att behandla komplext
traumatiserade och dissociativa personer på ett genomgripande sätt.//Anna Gerge

För mer information https://dbr-sverige.se https://deepbrainreorienting.com

Anna Lannér Swensson
2024-05-29