Anna Lannér Swensson

Anna Lannér Swensson arbetar på sundspsykologernas mottagning
är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad psykoterapihandledare. Anna har arbetat som psykolog sedan 1987 inom bl.a vuxenpsykiatri, barnhabilitering, socialtjänst/förskola, mödra- och barnhälsovård.

Annas psykoterapeutiska inriktning är psykodynamisk och hon har stor erfarenhet av affektfokuserad korttidsterapi, samspelsbehandling och ingående kännedom i anknytningsteori, graviditets- och familjepsykologi.

Hon arbetar med kris- och traumabehandling med EMDR metoden. Anna erbjuder psykoterapi till vuxna och ungdomar, samspelsbehandling, konsultation, kris- och traumabearbetning. Anna erbjuder också hypnosbehandling samt neurofeedback behandling/träning.

Vidare så arbetar hon med personalkonsultation och handledning individuellt eller i grupp.

Anna har sagt upp sitt vårdavtal med Region Skåne och avslutas 240531.

Erbjuder även utbildningsterapier.

Kontaktuppgifter:

Sundsmottagningen AB
Telefon: 0709 571895
Om jag inte kan svara, vänligen skicka ett sms eller mail till  anna@sundspsykologerna.se