Samspelsbehandling

Samspelsbehandling kan vara aktuellt när du upplever att du känner dig osäker tillsammans med ditt barn och har svårt att förstå vad ditt barn vill eller behöver. Då känns det som om du och ditt barn inte riktigt kan kommunicera, att ni inte förstår varandra.

Om du har svårt att finna fungerande rutiner tillsammans med ditt barn – till exempel kring mat, sömn eller finna en rytm i vardagen tillsammans med barnet. Du uppfattar att ditt barn är överdrivet aktivt/passivt eller att ditt barn reagerar starkt till exempel får vredesutbrott, är klängigt eller lättstött. Om du har problem med att lugna eller trösta ditt barn.
Ibland kan man som förälder känna sig orolig för sina känslor för sitt barn, eller för att känslorna uteblir. Du kanske känner dig nedstämd, orolig, otillräcklig irriterad eller arg.

Samspelsbehandlingen är en psykoterapeutisk behandling och beskrivs även som en barnledd psykoterapi. Samspelsbehandling går till så att föräldern och barnet kommer till mottagningen en gång i veckan. Ett behandlingsbesök brukar ta en timme. Man brukar ses en gång i veckan vid 5-10 tillfällen.
Behandlingen består av två delar:Först är du och ditt barn tillsammans en stund.När ni är tillsammans skall du inte starta någon aktivitet utan följa ditt barns aktivitet eller lek.När barnet visade att han/hon vill att du ska vara med i aktiviteten, leker ni tillsammans.När du och ditt barn varit tillsammans, lekt en stund, pratar du och psykologen om det som hänt under er samvaro.

Vi som arbetar på Sundspsykologernas mottagning har långvarig erfarenhet av att arbeta med föräldrar och barn i samspelsbehandling.
Om du har frågor eller önska boka tid, hör av dig till någon av behandlarna.
Behandlingen kallas även Watch, Wait and Wonder
I Min Brutalt Ärliga Berättelse kan du läsa en förälders beskrivning av behandlingen.