Samspelet i spädbarnsfamiljen

Seminariet syftar till att belysa hur MBHV-psykologen kan föra ut teoretisk och klinisk kunskap kring, utveckling, samspel och anknytning så det kan omsättas till praktisk tillämpning för BVC-personalen.