Publikationer

Samspelet i spädbarnsfamiljen : att främja en trygg anknytning
av Anna Lannér Swensson
Boken finns för försäljning hos SundsPsykologerna. Kontakta oss via mail för mer information anna@sundspsykologerna.se

Mellanrummet. www.mellanrummet.net

Rikshandboken för BVC; föräldrabarnsamspel 0-2 år