Välkommen till SundsPsykologerna

SundsPsykologerna är en psykologverksamhet med mottagning i centrala Helsingborg. Psykologerna som arbetar här har lång erfarenhet och bred kompetens. Vi erbjuder psykoterapi, krisbearbetning, EMDR behandling, IPT, psykologbedömningar/ utvecklingsbedömningar, konsultationer och handledning.
Vi ger även föreläsningar och kurser.

Vi har vårdavtal PDT och IPT med Region Skåne. För mer information se högkostnadsskydd och 1177.

Kursutbud
Vår kurs Samspelsbehandling är ackrediterad som specialistkurs inom specialistordningen!