Välkommen till SundsPsykologerna

SundsPsykologerna är en psykologverksamhet med mottagning i centrala Helsingborg. Psykologerna som arbetar här har lång erfarenhet och bred kompetens. Vi erbjuder psykoterapi, krisbearbetning, EMDR behandling, IPT, psykologbedömningar/ utvecklingsbedömningar, konsultationer och handledning.
Vi ger även föreläsningar och kurser.

Vi har vårdavtal PDT och IPT med Region Skåne. För mer information se högkostnadsskydd och 1177.

Kursutbud
Vår kurs Samspelsbehandling är ackrediterad som specialistkurs inom specialistordningen!

Vi lever i en svår tid när mycket känns svårt och ovisst. Då är det värdefullt att göra bra saker för dig själv. Promenader i naturen är välgörande, det ger motion, lugn och solljus. Stanna upp en stund på en vacker plats och ta några djupa andetag. Hålla kontakten med någon som står dig nära, på ett säkert sätt! Njut av våren och minns att det blir bättre snart!