Kontakt

SundsPsykologernas mottagning ligger på gångavstånd från Knutpunkten. Adressen är Drottninggatan 62, våning 3,  i Helsingborg.

[iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2228.207907041679!2d12.687845215841039!3d56.04970247652152!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4652323133cd750b%3A0x735c013349b2f2a7!2sDrottninggatan+62%2C+252+21+Helsingborg!5e0!3m2!1ssv!2sse!4v1463746793808″ width=”600″ height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen]

På mottagningen arbetar Anna Lannér Swensson och Anna-Karin Lindgren