IPT

IPT, Interpersonell terapi

IPT är en förkortning av interpersonell psykoterapi, IPT. Det är en terapiform som används främst vid depression, men som även har anpassats till andra diagnoser. Exempel på sådana är ätstörningarbipolär sjukdomposttraumatiskt stressyndrom och olika tillstånd som beror på ångest

I IPT ligger fokus på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykisk ohälsa. Men också på hur psykiska problem påverkar relationerna till andra.