Kursplatser kvar i Stockholm 10 -1/11

Det finns möjlighet att gå ”Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken” i Stockholm. Platser finns kvar, kika in på hemsidan under kurser.