Utredning och bedömning

Hos Sundspsykologerna kan man komma för psykologutredning, psykologbedömning för följande:

  • ADHD
  • ADD
  • Utvecklingsbedömning, funktionsnivå

Utredning följer Socialstyrelsens rekommendationer, för mer information vänligen läs följande länk ADHD

Utredningsgången är alltid individuellt anpassad. Vanligtvis träffas man mellan 3-5 tillfällen.

1. Samtal inför eventuell utredning, bakgrund och beskrivning av problematik.

2-3. Testtillfälle

4. Återkoppling av utredningsresultat

Detta är en psykologbedömning som genomförs och diagnosen behöver även utredas, bedömas medicinskt  av en läkare. Läkarkontakt kan vi för närvarande inte erbjuda på mottagningen.