Samspelet i spädbarnsfamiljen – att främja en trygg anknytning

Samspelet i spädbarnsfamiljenSamspelet i spädbarnsfamiljen är en kompetenshöjande och lättillgänglig bok för barnhälsovårdens arbete att främja ett inkännande föräldraskap; en hjälp att tidigt upptäcka och stödja familjer med regleringssvårigheter och samspelsproblem.

Boken består av två delar: en praktisk del med vägledning i vad man bör observera i samspelet, strukturerade frågeguider för föräldrasamtal och hur stödjande samtal går till; en teoretisk del som bland annat tar upp samspels- och anknytningsteori samt faktorer som påverkar kvaliteten och utvecklingen av samspelet och anknytnings- processen.

Författare är Anna Lannér Swensson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och auktorise- rad psykoterapihandledare, med lång erfarenhet inom barnhälsovården och mödra- hälsovården.

Boken finns att köpa hos anna@sundspsykologerna.se