Högkostnadskydd

 

Via remiss från din läkare på vårdcentralen har du möjlighet att gå i psykoterapi  (IPT eller PDT) inom ditt högkostnadsskydd.

IPT, Kortare psykoterapeutisk behandling, för personer med lättare till medelsvåra ångest- och depressionstillstånd, stress- och krisproblematik. I samtalen fokuserar vi på dina känslor och tankar i aktuella situationer och relationer. Behandlingen syftar till att förstå vad som händer i livet just nu och sätta in dina känslor och tankar i ett sammanhang som ger mening och skapar begriplighet.

PDT, Psykodynamisk terapi, för personer med mer komplex ångest och depressionsproblematik, långvariga stress- och kristillstånd och personer med problematiska livsmönster. I samtalen fokuserar vi på dina nära relationer nu och tidigare i livet, konfliktfyllda föreställningar om dig själv och andra. Behandlingen syftar till förbättring av symtom, självbild att göra dina livsmönster synliga och begripliga och finna nya sätt att hantera situationer och relationer på.