Högkostnadsskydd

Via remiss från din läkare på vårdcentralen har du möjlighet att gå i psykoterapi
 PDT inom ditt högkostnadsskydd.

Till dig som är patient inom vårdval Psykoterapi.

Du har fått en remiss av din läkare på den vårdcentral där du är listad för en behandling inom vårdval Psykoterapi.

Inom vårdval Psykoterapi kan du få behandling för lättare till medelsvår depression, ångest eller stress.

Du väljer själv vilken behandlare som du vill gå till. De som är godkända för att behandla inom vårdvalet Psykoterapi hittar du på 1177.se, där kan du också få en förklaring till de olika behandlingsformer som vårdvalet erbjuder. Det ska din vårdcentral hjälpa dig med om du vill.

Från det att din remiss inkommit till den valda behandlaren så ska din behandling påbörjas inom en månad. Din behandlare ska informera dig om att behandlingen sker inom vårdvalet och hur behandlingen är upplagd, innehåll och antal gånger.

Om du vill byta terapeut och välja någon annan så behöver du göra det innan det femte (5) behandlingsbesöket. Då behöver du också meddela din läkare på vårdcentralen som skrivit din remiss.

Du betalar vanlig patientavgift för ditt besök och uppnår du frikort så gäller det. Det
medicinska ansvaret finns fortfarande hos din vårdcentralsläkare.

Patientinformation vårdval psykoterapi 1177

PDT, Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi handlar om att människans handlingar inte bara har en orsak utan också en mening. Genom att bli medveten om orsaken till ditt agerande kan du förstå och förändra ditt nuläge.

Behandling av psykodynamisk terapi utförs av legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Vid behandlingsformen PDT erbjuds du upp till 25 besök och efter tre månader blir du kallad till ett besök för uppföljning.

Patientinformation vårdval psykoterapi 1177

Anna Lannér Swensson har sagt upp sitt vårdavtal med Region Skåne och det avslutas 240531.