Emma Fager

Emma Fager

Jag är utbildad socionom och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag är även utbildad handledare inom psykosocialt arbete och handleder främst arbetsgrupper inom Socialtjänsten.

Jag har genom mina yrkesverksamma år haft möjligheten att möta ett stort antal vuxna, barn och familjer med djupgående och komplexa svårigheter, både inom individen men även som familj. Denna erfarenhet har jag med mig i mitt arbete som psykoterapeut. Att uppleva nedstämdhet, oro, ångest, att ha svårigheter i våra relationer eller upplever en livskris, är något som kan drabba oss alla. När vi upplever det kan vi behöva någon att tala med. Samtal med en psykoterapeut skapar möjlighet för ett minskat psykiskt lidande och ett ökad livskvalité.

Från och med september 2021 erbjuder jag psykoterapi via Sundspsykologerna. Jag tar inte emot remisspatienter utan endast privatbetalande.

Kontakt sker via mail: info@emmafager.se
Välkommen!
Emma Fager